Maria GRAPINI : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 

Ledamot 

Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för transport och turism 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section II – European Council and Council EN  
- AFCO_AD(2019)642907 -  
-
AFCO 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (rekommendation) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) RO  
 
Skriftliga förklaringar 
Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (A9-0037/2019 - Bernd Lange) RO  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt