Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Rumänien - Partidul Social Democrat (Rumänien)

Född : , Berești - Galați

Hem Maria GRAPINI

Vice ordförande

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot

AFCO
Utskottet för konstitutionella frågor
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

CONT
Budgetkontrollutskottet
TRAN
Utskottet för transport och turism
D-MD
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien
D-JP
Delegationen för förbindelserna med Japan

Senaste aktiviteter

Makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin RO

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Este prioritar să ajutăm de urgență țările vecine care se confruntă cu provocările pe care le prezintă situația COVID. Am stabilit întotdeauna că distribuția AMF trebuie făcută cu maximă transparență și condiționalitate din partea țării beneficiare pentru ca banii să fie cheltuiți în conformitate cu angajamentele de bună guvernare. De la Comisie, Consiliu și alături de alți creditori internaționali, am încercat întotdeauna să ne asigurăm că banii sunt întotdeauna repartizați pentru a realiza investiții durabile și conduse de oameni - am subliniat, de asemenea, că PE nu ar trebui niciodată presat pentru a accepta pur și simplu propunerile MAE pentru că timpul apasă.
Cu toate acestea, în acest caz, având în vedere situația COVID, aceasta este cu adevărat și, prin urmare, am susținut în mod excepțional utilizarea procedurii de urgență, motiv pentru care am votat acest raport.

Tillfälliga åtgärder för tillhandahållande av lufttrafik RO

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Pandemia de COVID-19 cauzează o puternică încetinire a economiei, din cauza scăderii bruște a cererii și din cauza măsurilor publice luate pentru limitarea răspândirii pandemiei.
Gravitatea consecințelor va depinde atât de durata pandemiei, cât și de măsurile de salvare și de redresare luate la nivel european și național. În special, pandemia are un impact major asupra sectorului aviației. Dacă nu se iau măsuri, criza de lichidități din sectorul aviației poate duce la insolvențe în scurt timp.
Aviația este unul dintre cele sectoarele cele mai lovite de această criză, însă are o importanță strategică pentru Uniune, contribuind în mod vital la ansamblul economiei UE și la ocuparea forței de muncă în Europa.
În contextul aceste situații imprevizibile este necesară modificarea normelor comune privind acordarea de licențe transportatorilor aerieni, măsurile de urgență, prelungirea perioadei în care furnizorii de servicii de handling la sol își pot desfășura activitatea pe aeroporturile din Uniune, introducerea unei proceduri de urgență pentru selectarea furnizorilor de servicii de handling la sol în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Aceste modificări au menirea de a susține sectorul aviației să facă față mai ușor acestei crize și șocurilor economice cu care se confruntă, de aceea am votat această propunere.

Tillfälliga åtgärder avseende giltigheten för vissa certifikat, licenser och tillstånd (samlat förfarande) RO

15-05-2020
Skriftliga förklaringar

Obiectivul prezentului proiect de regulament este de a stabili măsuri specifice și temporare aplicabile reînnoirii și prelungirii perioadei de valabilitate a anumitor certificate, licențe și autorizații, precum și amânării anumitor verificări și formări periodice, ca răspuns la circumstanțele extraordinare cauzate de pandemia de COVID-19 în domeniul transportului rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare, precum și în domeniul securității maritime.
Criza provocată de pandemia de CODVID-19 a creat circumstanțe extraordinare care afectează activitățile normale ale autorităților competente din statele membre și activitatea întreprinderilor de transport în ceea ce privește formalitățile administrative care trebuie îndeplinite în diferite sectoare de transport. Circumstanțele respective nu ar fi putut fi anticipate în mod rezonabil în momentul adoptării legislației Uniunii în acest domeniu.
Ca urmare a măsurilor publice care au devenit necesare în contextul pandemiei de COVID-19, în numeroase cazuri, operatorii de transport și alte persoane interesate nu sunt în măsură să îndeplinească formalitățile sau procedurile necesare pentru a se conforma anumitor dispoziții din dreptul Uniunii referitoare la reînnoirea, prelungirea sau menținerea valabilității certificatelor, a licențelor sau a autorizațiilor, de aceea este nevoie de stabilirea unor măsuri specifice și temporare în acest cotext, motiv pentru care am votat această propunere.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg