Fulvio MARTUSCIELLO Fulvio MARTUSCIELLO
Fulvio MARTUSCIELLO

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Italien - Forza Italia (Italien)

Född : , Napoli

9:e valperioden Fulvio MARTUSCIELLO

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Forza Italia (Italien)

Ordförande

  • 26-09-2019 ... : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Ledamot

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 26-09-2019 ... : Delegationsordförandekonferensen

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Israel
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg