Isabella ADINOLFI Isabella ADINOLFI
Isabella ADINOLFI

Grupplösa

Italien - Movimento 5 Stelle (Italien)

Hem Isabella ADINOLFI

Ledamot

CULT
Utskottet för kultur och utbildning
D-JP
Delegationen för förbindelserna med Japan
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Senaste aktiviteter

Cancellation of events and consumer protection EN

11-06-2020 E-003531/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg