Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Renew Europe Group

Ledamot

Bulgarien - Movement for Rights and Freedoms (Bulgarien)

Född : , Sevlievo

Förslag till resolutioner Ilhan KYUCHYUK

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg