Ilhan KYUCHYUK Ilhan KYUCHYUK
Ilhan KYUCHYUK

Renew Europe Group

Ledamot

Bulgarien - Movement for Rights and Freedoms (Bulgarien)

Född : , Sevlievo

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Ilhan KYUCHYUK

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Adoption of the ‘Anti-Terrorism Act of 2020’ in the Philippines EN

15-07-2020 P-004221/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

National plans to beat cancer EN

15-07-2020 E-004223/2020 Kommissionen

Administrative reform in Ukraine and minority rights EN

20-05-2020 E-003127/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Humanitarian aid in the Tindouf camps EN

15-05-2020 E-003031/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

The situation in Serbia EN

11-05-2020 E-002891/2020 Kommissionen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg