Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Renew Europe Group

Ledamot

Danmark - Det Radikale Venstre (Danmark)

Född : , Kobenhavn

Meritförteckning Morten PETERSEN

Originalversion : EN


Meritförteckning   (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)

Uppdaterat 06/10/2016

Studier (titlar och examina)

 • 2005 : Wharton Business School, Links-programmet
 • 1997 : INSEAD, program för unga ledare
 • 1986-1992 : Pol.cand. (mastersexamen i nationalekonomi), Köpenhamns universitet

Yrkeskarriär

 • 2014-... : Ledamot av ALDE-gruppen i Europaparlamentet, invald som medlem av det danska socialliberala partiet, vice ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) och suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
 • 2012-2014 : Direktör för föreningen för danska medier, en sammanslagning av sju medieorganisationer
 • 2011-2013 : Styrelseledamot i IAB Europe
 • 2011 : Medlem av kommissionen om mediestöd (Dyremosekommissionen)
 • 2009-2012 : Verkställande direktör för föreningen danska interaktiva medier, FDIM
 • 1997-1998 : Konsult för den danska näringslivsorganisationens (DI) informationsavdelning, med fokus på folkomröstningen om Amsterdamfördraget
 • 1993-1997 : Ekonomisk konsult åt DI:s investeringsavdelning; resor till Asien, Afrika, Sydamerika och Nordamerika på uppdrag av danska företag som planerar att starta produktion utomlands
 • 1993 : Konsult för DI:s informationsavdelning, med fokus på folkomröstningen om Edinburgh-överenskommelsen
 • 1992-1993 : Praktikant inom Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans; makroekonomiska prognoser och landsanalyser
 • 1990-1992 : Sekreterare åt Marianne Jelved, politisk gruppledare för socialliberalerna i det danska folketinget

Politisk karriär

Befattningar i ett nationellt parlament

 • 1998-2009 : Invald i det danska folketinget den 11 mars 1998; partiets talesperson i frågor om bland annat finans, näringsliv, försvar/säkerhet och IT; ställföreträdande politisk gruppledare och gruppsekreretare, medlem av försvarskommissionen 2008

Övrig verksamhet

 • German Marshall Fund, fellow, 2000
 • Författare till tre böcker: ”Midt i maskinrummet”, 1999, ”Enter - et personligt bud på Danmarks IT-fremtid”, 2001, och ”Det er ikke sort/hvidt”, 2014
 • Bidrog till boken ”Brud – radikale værdier i en forandret tid”, 1994, och redigerade boken ”På sporet af den nye grundlov”, 1992

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02088
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex