Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Hem Jadwiga WIŚNIEWSKA

Vice ordförande

DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Suppleant

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
FEMM
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
D-CA
Delegationen för förbindelserna med Kanada

Senaste aktiviteter

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Saskia BRICMONT

Beslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen (C9-0211/2020) PL

08-10-2020
Skriftliga förklaringar

Aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie w tunelu La Manche i uniknąć luk prawnych, najlepiej jest nadal mieć jeden organ ds. bezpieczeństwa stosujący te same zasady w całym tunelu. Jeśli nic nie zostanie uzgodnione, od 1 stycznia 2021 r. krajowe organy ds. bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii i Francji miałyby władzę nad każdą połową tunelu, a przepisy UE nie miałyby już zastosowania do części tunelu podlegającej jurysdykcji Wielkiej Brytanii.
Sprawozdanie upoważnienia Francję do negocjowania nowej umowy międzynarodowej z Wielką Brytanią, uzupełniającej poprzednią (traktat z Canterbury) oraz utrzymanie Komisji Międzyrządowej jako jedynego krajowego organu ds. bezpieczeństwa eurotunelu, nawet po Wielkiej Brytanii, która ma status państwa trzeciego.

Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

På Europaparlamentets NEWSHUB

Hortensje jesienią. Dla Państwa. https://t.co/MLBBsDRsW3 

Parlament Europejski zdominowany jest przez środowiska lewicowo-liberalne, dla których ochrona życia nie jest żadnym celem - @niezaleznapl https://t.co/qSCQrqjF2M 

RT @GGenowefa: Rzecznik KE studzi rozgrzane głowy: UE nie ma kompetencji w sprawie dopuszczalności aborcji w państwach członkowskich! Powinien dodać, że w sprawie organizacji wymiaru sprawiedliwości też nie ma... @AJakubowska1 https://t.co/mEHD0N2maJ 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg