• Maria   ARENA  

Maria ARENA : Yttranden i egenskap av föredragande - 8:e valperioden 

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över tiden efter den arabiska våren: Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen  
- FEMM_AD(2018)623821 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över öppen och ansvarstagande förvaltning av naturresurser i utvecklingsländer: skogarna  
- INTA_AD(2018)616682 -  
-
INTA 
YTTRANDE över EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling  
- INTA_AD(2017)608031 -  
-
INTA 
YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020  
- EMPL_AD(2017)595765 -  
-
EMPL 
YTTRANDE över en europeisk pelare för sociala rättigheter  
- FEMM_AD(2016)589333 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet  
- FEMM_AD(2015)551923 -  
-
FEMM 
YTTRANDE över rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015  
- EMPL_AD(2014)536227 -  
-
EMPL