Lucy
ANDERSON

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden Lucy ANDERSON

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215