Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Renew Europe Group

Vice ordförande

Sverige - Centerpartiet (Sverige)

Född : , Köping

Hem Fredrick FEDERLEY

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
PECH
Fiskeriutskottet
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
D-CN
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Senaste aktiviteter

Påstådda ”hbti-fria zoner” i Polen

04-03-2020 E-001340/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

EU:s prioriteringar för det 64:e mötet i FN:s kvinnokommission (B9-0093/2020, B9-0095/2020)

13-02-2020
Skriftliga förklaringar

Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Kvinnor och män har inte samma rättigheter, skyldigheter eller möjligheter. Det är därför självklart för mig att stödja denna resolution, som inför FN:s kvinnokommissions nästa möte tydligt tar ställning för vad som bör prioriteras.
Vidare är det givet för mig att driva på för fler ledande kvinnor inom bolag och ett stärkt företagande för kvinnor. Stor försiktighet bör dock iakttas när det kommer till vad EU får reglera i privata aktörers verksamhet. Jag kan inte stödja offentligt sanktionerad kvotering i bolagsstyrelser, vare sig på nationell nivå eller på EU-nivå.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg