Peter LUNDGREN Peter LUNDGREN
Peter LUNDGREN

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Vice ordförande

Sverige - Sverigedemokraterna (Sverige)

Född : , Bjuv

Hem Peter LUNDGREN

Ledamot

TRAN
Utskottet för transport och turism
ANIT
Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

Suppleant

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
DARP
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

Senaste aktiviteter

Markrofferi och avskogning i Amazonas (debatt)

19-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-19(3-027-0000)
Inlägg i plenum

Turism och transport under 2020 och därefter (debatt)

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-221-0000)
Inlägg i plenum

70-årsdagen av Schumandeklarationen (debatt)

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-073-0000)
Inlägg i plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg