Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Rumänien - Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Född : , Com. Românași

Hem Daniel BUDA

Vice ordförande

AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Ledamot

ANIT
Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

REGI
Utskottet för regional utveckling
JURI
Utskottet för rättsliga frågor

Senaste aktiviteter

Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen RO

17-09-2020
Skriftliga förklaringar

Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, statului de drept și ale respectării drepturilor omului și este ghidată de ele. Parlamentul European trebuie să apere fără rețineri statul de drept, inclusiv principiul legalității, care implică un proces de adoptare a legilor transparent, responsabil, democratic și pluralist.
În paralel cu declanșarea procedurii prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește Polonia, Comisia a lansat împotriva Poloniei patru proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu reformele judiciare, iar Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația statului de drept în Polonia în mai multe rezoluții adoptate în ultimii ani.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece există o încălcare gravă de către Polonia a valorilor pe care se întemeiază UE și în temeiul cărora funcționează blocul comunitar.

Strategin om läkemedel i miljön RO

17-09-2020
Skriftliga förklaringar

Eliminarea substanțelor farmaceutice în mediu ar putea nu numai să dăuneze ecosistemelor și vieții sălbatice, ci și să slăbească eficacitatea respectivelor substanțe farmaceutice. Este nevoie de o abordare holistică, care să includă toate părțile interesate vizate, pentru a combate poluarea cu substanțe farmaceutice, ținând seama de întregul ciclu de viață al medicamentelor.
Studiile au arătat că produsele și reziduurile farmaceutice sunt prezente în special în corpurile de apă și că acestea nu sunt complet eliminate de stațiile convenționale de tratare a apelor reziduale, care în prezent nu pot filtra eficient toate produsele farmaceutice.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece e important să se accelereze acțiuni concrete și ambițioase de reducere a riscurilor pentru mediu prezentate de produsele farmaceutice și să se înțeleagă mai bine amploarea impactului pe care le au acestea asupra sănătății umane.

Maximering av energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd RO

17-09-2020
Skriftliga förklaringar

Investițiile în eficiența energetică pot asigura locuințe de calitate, cu facturi mai mici la energie. Aceasta poate îmbunătăți sănătatea comunităților noastre și poate reduce contribuția noastră la schimbările climatice. Renovarea clădirilor existente ar putea reduce consumul total de energie cu 26%.
În cadrul Pactului verde european, s-a anunțat inițiativa „Valul de renovări ale clădirilor”. Această inițiativă ține seama de potențialul său enorm de a stimula economia reală și locală post-COVID-19, generând în același timp alte beneficii precum îmbunătățirea calității aerului, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și a riscurilor pentru sănătate. Pentru a stimula performanța energetică a clădirilor existente, sunt necesare modificări ale politicilor și măsuri de sprijin pentru lansarea de programe integrate de renovare.
Am votat în favoarea acestui raport, întrucât sunt necesare mai multe acțiuni pentru a atinge potențialul de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE și pentru a obține neutralitatea climatică cel târziu până în 2050.

Daniel BUDA
Daniel BUDA

På Europaparlamentets NEWSHUB

The @EU_Commission redirected in Romania €550 million of Cohesion policy funding to cushion the adverse effects of the #COVID19. Financial support will be given to more than 120,000 micro, small and medium-sized enterprises and to initiatives for #digitalization. https://t.co/KLOykNKEfc 

A survey, released by #Eurofound, an EU agency, found that since April, trust in the EU has increased during the #coronavirus pandemic, but the same can't be said for national governments. ⬇️ https://t.co/o4VDxvB8ej 

The Liberal National Party won a victory in the #localelections yesterday. I want to thank all my colleagues who campaigned in difficult conditions because of the #COVID19. I also want to thank all the Romanians who voted. https://t.co/RGsgdVEqp5 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg