Marcel de GRAAFF Marcel de GRAAFF
Marcel de GRAAFF

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Nederländerna - Partij voor de Vrijheid (Nederländerna)

Född : , Rotterdam

Hem Marcel de GRAAFF

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
D-IL
Delegationen för förbindelserna med Israel

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg