Bronis ROPĖ
Bronis ROPĖ

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Litauen - Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Litauen)

Född : , Ignalina

Hem Bronis ROPĖ

Vice ordförande

D-MD
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien

Ledamot

AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
REGI
Utskottet för regional utveckling
D-UA
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina
D-BY
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland

Senaste aktiviteter

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2024 - all sections EN

19-09-2023 AGRI_AD(2023)750082 PE750.082v02-00 AGRI
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Juozas OLEKAS

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet (Euro 7) och om upphävande av förordning (EG) nr 715/2007 och förordning (EG) nr 595/2009

24-07-2023 ITRE_AD(2023)742516 PE742.516v02-00 ITRE
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Massimiliano SALINI

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08H156
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T03036
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex