Christian ROVSING Christian ROVSING
Christian ROVSING
Danmark

Född : , Rødovre

6:e valperioden Christian ROVSING

Politiska grupper

  • 29-11-2007 / 07-01-2008 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot
  • 08-01-2008 / 13-07-2009 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater - Ledamot av presidiet

Nationella partier

  • 29-11-2007 / 13-07-2009 : Det Konservative Folkeparti (Danmark)

Ledamot

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen)

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Närvarolista

Denna närvarolista är ett utdrag ur protokoll från plenarsammanträden under 6:e valperioden. Uppgifterna tillhandahålls endast i informationssyfte och omfattar ledamotens mandattid i Europaparlamentet. Det handlar här om rådata som inte innehåller korrigeringar rörande giltig frånvaro på grund av sjukdom, mamma- eller pappaledighet, godkända uppdrag för en parlamentsdelegation osv.