Erhard V. JAKOBSEN Erhard V. JAKOBSEN
Erhard V. JAKOBSEN
Danmark

Född : , Grene

3:e valperioden Erhard V. JAKOBSEN

Politiska grupper

  • 25-07-1989 / 28-02-1994 : Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) - Ledamot av presidiet

Nationella partier

  • 25-07-1989 / 28-02-1994 : Centrum-Demokraterne (Danmark)

Vice ordförande

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Norge

Ledamot

  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Norge
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EG-Norge
  • 01-02-1994 / 28-02-1994 : Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet EU-Norge

Suppleant

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för politiska frågor
  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
  • 15-01-1992 / 28-02-1994 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik