Angelo CIOCCA Angelo CIOCCA
Angelo CIOCCA

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Italien - Lega (Italien)

Född : , Pavia

Hem Angelo CIOCCA

Ledamot

AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
BECA
Särskilda utskottet för cancerbekämpning
DMAG
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg