France JAMET France JAMET
France JAMET

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Frankrike - Rassemblement national (Frankrike)

Född : , Paris

Inlägg i plenum France JAMET

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 2021–2027 (debatt) FR

08-06-2021 P9_CRE-REV(2021)06-08(2-281-0000)

Klimatresilient fiske och vattenbruk i EU (debatt) FR

08-06-2021 P9_CRE-REV(2021)06-08(2-354-0000)

Fiskerikontroll (debatt) FR

09-03-2021 P9_CRE-REV(2021)03-09(2-143-0000)

Fiskerikontroll (debatt) FR

09-03-2021 P9_CRE-PROV(2021)03-09(2-253-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg