Tilly METZ Tilly METZ
Tilly METZ

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Luxemburg - Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Född : , Luxembourg

9:e valperioden Tilly METZ

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Ordförande

  • 26-09-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

Ledamot

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för transport och turism
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
  • 26-09-2019 ... : Delegationsordförandekonferensen
  • 19-06-2020 ... : Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg