Tilly METZ Tilly METZ
Tilly METZ

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Luxemburg - Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Född : , Luxembourg

Hem Tilly METZ

Ordförande

DCAM
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika

Ledamot

CPDE
Delegationsordförandekonferensen
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
TRAN
Utskottet för transport och turism
ANIT
Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

AGRI
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Senaste aktiviteter

Newborn screening EN

03-08-2020 P-004487/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-07-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v02-00 TRAN
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Valter FLEGO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg