Tilly METZ Tilly METZ
Tilly METZ

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Luxemburg - Déi Gréng - Les Verts (Luxemburg)

Född : , Luxembourg

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Tilly METZ

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-07-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v02-00 TRAN
Valter FLEGO

OPINION with recommendations to the Commission on civil liability regime for artificial intelligence EN

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

OPINION on Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

OPINION on intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies EN

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

YTTRANDE över brist på läkemedel – hantering av ett växande problem

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg