Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Vice ordförande

Sverige - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Född : , Kristianstad

9:e valperioden Heléne FRITZON

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sverige)

Ledamot

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
  • 10-02-2020 ... : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Suppleant

  • 02-07-2019 / 10-12-2019 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för kultur och utbildning
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
  • 11-12-2019 / 09-02-2020 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg