Josianne CUTAJAR Josianne CUTAJAR
Josianne CUTAJAR

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Malta - Partit Laburista (Malta)

Född : , Victoria

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Josianne CUTAJAR

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

OPINION with recommendations to the Commission on civil liability regime for artificial intelligence EN

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

OPINION on Artificial intelligence: questions of interpretation and application of international law in so far as the EU is affected in the areas of civil and military uses and of state authority outside the scope of criminal justice EN

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg