Josianne CUTAJAR Josianne CUTAJAR
Josianne CUTAJAR

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Malta - Partit Laburista (Malta)

Född : , Victoria

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Josianne CUTAJAR

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg