Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Moderaterna (Sverige)

Född : , Gavle

Hem Tomas TOBÉ

Ordförande

DEVE
Utskottet för utveckling

Ledamot

CPCO
Utskottsordförandekonferensen
LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
D-IL
Delegationen för förbindelserna med Israel
DMED
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Senaste aktiviteter

Kampen mot organiserad brottslighet i EU (debatt)

15-03-2023 P9_CRE-PROV(2023)03-15(3-324-0000)
Inlägg i plenum

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2022/002 BE/TNT – Belgien (A9-0043/2023 - Olivier Chastel)

14-03-2023
Skriftliga förklaringar

Globaliseringsfonden finns till för att stödja arbetstagare som blivit arbetslösa. Moderaterna anser dock att den här typen av stödåtgärder borde skötas nationellt, och motsätter sig därför fonden som sådan. Däremot kommer vi inte att ta strid för enskilda utbetalningar så länge som fonden existerar.

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå vid unionens institutioner, organ och byråer

01-03-2023 LIBE_AD(2023)739801 PE739.801v02-00 LIBE
Yttranden i egenskap av föredragande
Tomas TOBÉ

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F358
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T06037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex