Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Moderaterna (Sverige)

Född : , Västerås

Hem Jessica POLFJÄRD

Vice ordförande

D-MX
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Senaste aktiviteter

Konsumentskydd i samband med onlinedatorspel: en strategi för EU:s inre marknad (A9-0300/2022 - Adriana Maldonado López)

18-01-2023
Skriftliga förklaringar

Moderaterna anser det viktigt att ge förutsättningar för spelindustrin att fortsätta växa och utvecklas, utan nya byråkratiska krav. Det är också viktigt att konsumenter får ett tydligt skydd i dataspelsmiljön, vilket främst bör uppnås genom att nuvarande regler bättre efterlevs. Då betänkandet inte fullt reflekterar detta valde Moderaterna att avstå i slutvoteringen.

Resultatet av COP27 (debatt)

12-12-2022 P9_CRE-PROV(2022)12-12(1-112-0000)
Inlägg i plenum

E-sport och datorspel (A9-0244/2022 - Laurence Farreng)

10-11-2022
Skriftliga förklaringar

Moderaterna delar initiativbetänkandets syn på den digitala sektorns betydelse och vikten av att främja rättvisa och konkurrenskraftiga regler för e-sport och videospel. Det är en snabbt växande och viktig sektor för Sverige och Europa. Vi anser däremot att flera förslag i betänkandet går emot syftet att stärka branschen i sin efterfrågan om mer europeisk reglering och ett europeiskt organ. Vi vänder oss också emot mer EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Därför röstade Moderaterna emot betänkandet.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08F368
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08065
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex