Jörgen WARBORN Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Sverige - Moderaterna (Sverige)

Född : , Varberg

Hem Jörgen WARBORN

Ledamot

INTA
Utskottet för internationell handel
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

BUDG
Budgetutskottet
TRAN
Utskottet för transport och turism
D-CN
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Senaste aktiviteter

OPINION on A New Industrial Strategy for Europe EN

26-06-2020 INTA_AD(2020)650380 PE650.380v04-00 INTA
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Markus BUCHHEIT

Riktlinjer för budgeten för 2021 – avsnitt III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou)

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turism och transport under 2020 och därefter (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020)

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

Vi stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att man snabbt och tryggt ska kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och turistresor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan som tynger dem och stärka deras konkurrenskraft. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stödjer däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder i form av regelförenklingar, fördjupade internationella transportrelationer och ett gynnsammare företagsklimat. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Jörgen WARBORN
Jörgen WARBORN

På Europaparlamentets NEWSHUB

Rörlighetspaketet, den stora reformen för lastbilsnäringen, är nu antaget i EU-parlamentet 🇸🇪👍🚛 Ett viktigt första steg för att stoppa fusket på svenska vägar. Nu måste regeringen ta frågan vidare på hemmaplan och biffa upp trafikpolisen så att fler kontroller genomförs.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg