Kris PEETERS Kris PEETERS
Kris PEETERS

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Belgien - Christen-Democratisch & Vlaams (Belgien)

Född : , REET

Hem Kris PEETERS

Ordförande

DNAT
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling

Ledamot

CPDE
Delegationsordförandekonferensen
IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar
D-IR
Delegationen för förbindelserna med Iran

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
D-CN
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
D-AF
Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Senaste aktiviteter

Detention centres in Libya EN

04-05-2020 E-002685/2020 Kommissionen
Skriftliga frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg