Erik MARQUARDT Erik MARQUARDT
Erik MARQUARDT

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Född : , Neubrandenburg

9:e valperioden Erik MARQUARDT

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Vice ordförande

  • 10-07-2019 ... : Utskottet för utveckling
  • 26-09-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

Ledamot

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Utskottet för utveckling
  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan

Suppleant

  • 02-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Irak
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg