Erik MARQUARDT Erik MARQUARDT
Erik MARQUARDT

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Tyskland - Bündnis 90/Die Grünen (Tyskland)

Född : , Neubrandenburg

Förslag till resolutioner Erik MARQUARDT

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg