Saskia BRICMONT Saskia BRICMONT
Saskia BRICMONT

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Belgien - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgien)

Född : , Tournai

Förslag till resolutioner Saskia BRICMONT

Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg