Filip DE MAN Filip DE MAN
Filip DE MAN

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Belgien - Vlaams Belang (Belgien)

Hem Filip DE MAN

Ledamot

DROI
Underutskottet för mänskliga rättigheter
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

AFET
Utskottet för utrikesfrågor
SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar

Senaste aktiviteter

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg