Guido REIL Guido REIL
Guido REIL

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Tyskland - Alternative für Deutschland (Tyskland)

Född : , GELSENKIRCHEN

Hem Guido REIL

Ledamot

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
DAND
Delegationen för förbindelserna med länderna i Andinska gemenskapen
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-TR
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
DPAP
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Senaste aktiviteter

Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (debatt) DE

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-023-0000)
Inlägg i plenum

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Dragoș PÎSLARU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg