Guido REIL Guido REIL
Guido REIL

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Tyskland - Alternative für Deutschland (Tyskland)

Född : , GELSENKIRCHEN

Yttranden i egenskap av skuggföredragande Guido REIL

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

YTTRANDE över genomförandet av de nationella strategierna för integrering av romer: bekämpning av negativa attityder gentemot människor med romsk bakgrund i Europa

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg