Guido REIL Guido REIL
Guido REIL

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Tyskland - Alternative für Deutschland (Tyskland)

Född : , GELSENKIRCHEN

Inlägg i plenum Guido REIL

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg