Guido REIL Guido REIL
Guido REIL

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot

Tyskland - Alternative für Deutschland (Tyskland)

Född : , GELSENKIRCHEN

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande Guido REIL

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg