Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot

Polen - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Polen)

Född : , Opole

9:e valperioden Patryk JAKI

Politiska grupper

  • 02-07-2019 ... : Gruppen Europeiska konservativa och reformister - Ledamot

Nationella partier

  • 02-07-2019 ... : Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Polen)

Vice ordförande

  • 26-09-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Ledamot

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
  • 02-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien
  • 14-09-2020 ... : Underutskottet för skattefrågor

Suppleant

  • 02-07-2019 / 29-06-2020 : Budgetkontrollutskottet
  • 02-07-2019 ... : Delegationen för förbindelserna med Japan
  • 29-06-2020 ... : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg