Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot

Polen - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Polen)

Född : , Opole

Hem Patryk JAKI

Vice ordförande

DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
FISC
Underutskottet för skattefrågor
D-MD
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien

Suppleant

ECON
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
D-JP
Delegationen för förbindelserna med Japan

Senaste aktiviteter

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC EN

28-07-2021 LIBE_AD(2021)692898 PE692.898v06-00 LIBE
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Patrick BREYER

Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030 (debatt) PL

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-263-0000)
Inlägg i plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg