Gwendoline DELBOS-CORFIELD Gwendoline DELBOS-CORFIELD
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Vice ordförande

Frankrike - Europe Écologie (Frankrike)

Född : ,

9:e valperioden Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Politiska grupper

 • 02-07-2019 ... : Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen - Vice ordförande

Nationella partier

 • 02-07-2019 ... : Europe Écologie (Frankrike)

Vice ordförande

 • 10-07-2019 / 04-10-2020 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Ledamot

 • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 10-02-2020 ... : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 14-09-2020 ... : Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

Suppleant

 • 02-07-2019 / 09-02-2020 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 02-07-2019 ... : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 02-07-2019 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
 • 02-07-2019 ... : Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Serbien
 • 02-07-2019 ... : Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 05-10-2020 ... : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg