Gwendoline DELBOS-CORFIELD Gwendoline DELBOS-CORFIELD
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Vice ordförande

Frankrike - Europe Écologie (Frankrike)

Född : ,

Yttranden i egenskap av föredragande Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

Yttrande över förslaget till ändringsbudget nr 5 till Europeiska unionens allmänna budget 2020 Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg