Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL

Medordförande

Frankrike - La France Insoumise (Frankrike)

Född : , Frejus

Muntliga frågor Manon AUBRY

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Europas energioberoende och extraterritoriell tillämpning av amerikansk rätt

11-09-2020 O-000055/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg