Manon AUBRY Manon AUBRY
Manon AUBRY

Vänstergruppen i Europaparlamentet - GUE/NGL

Medordförande

Frankrike - La France Insoumise (Frankrike)

Född : , Frejus

Inlägg i plenum Manon AUBRY

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor (debatt) FR

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-122-0000)

Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (debatt) FR

16-09-2020 P9_CRE-REV(2020)09-16(3-020-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg