Beata MAZUREK Beata MAZUREK
Beata MAZUREK

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Hem Beata MAZUREK

Vice ordförande

DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Ledamot

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
D-BR
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur

Suppleant

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
DACP
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Senaste aktiviteter

EU:s återhämtningspaket (debatt) PL

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-055-5312)
Inlägg i plenum

Användning av kontaktspårningsappar för att bekämpa coronaviruset (debatt) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-108-0000)
Inlägg i plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg