Elżbieta RAFALSKA Elżbieta RAFALSKA
Elżbieta RAFALSKA

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Född : , Wschowa

Hem Elżbieta RAFALSKA

Ledamot

EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
D-BR
Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
DMER
Delegationen för förbindelserna med Mercosur
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant

CONT
Budgetkontrollutskottet
PECH
Fiskeriutskottet
D-MD
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg