Søren GADE : Hem 

Vice ordförande 

Fiskeriutskottet 

Ledamot 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen för förbindelserna med Indien 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Iran 

Senaste aktiviteter 

Kontakt