Mauri PEKKARINEN Mauri PEKKARINEN
Mauri PEKKARINEN

Renew Europe Group

Ledamot

Finland - Suomen Keskusta (Finland)

Född : , Kinnula

Hem Mauri PEKKARINEN

Ledamot

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-JP
Delegationen för förbindelserna med Japan

Suppleant

BUDG
Budgetutskottet
REGI
Utskottet för regional utveckling
DEEA
Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
DCAS
Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Kazakstan, EU–Kirgizistan, EU–Uzbekistan och EU–Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet

Senaste aktiviteter

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Yttranden i egenskap av föredragande
Mauri PEKKARINEN

YTTRANDE över EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Yttranden i egenskap av föredragande
Mauri PEKKARINEN

YTTRANDE över den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Yttranden i egenskap av föredragande
Mauri PEKKARINEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg