Mauri PEKKARINEN Mauri PEKKARINEN
Mauri PEKKARINEN

Renew Europe Group

Ledamot

Finland - Suomen Keskusta (Finland)

Född : , Kinnula

Yttranden i egenskap av föredragande Mauri PEKKARINEN

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

YTTRANDE över EU:s roll för att skydda och återställa världens skogar

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

YTTRANDE över den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg