Mauri PEKKARINEN Mauri PEKKARINEN
Mauri PEKKARINEN

Renew Europe Group

Ledamot

Finland - Suomen Keskusta (Finland)

Född : , Kinnula

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Mauri PEKKARINEN

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg