Witold Jan WASZCZYKOWSKI Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Gruppen Europeiska konservativa och reformister

Ledamot

Polen - Prawo i Sprawiedliwość (Polen)

Född : , Piotrkow Trybunalski

Hem Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Ordförande

D-UA
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina

Vice ordförande

AFET
Utskottet för utrikesfrågor

Ledamot

CPDE
Delegationsordförandekonferensen
SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

INTA
Utskottet för internationell handel

Senaste aktiviteter

Situationen i Iran (debatt) EN

07-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-07(3-139-0000)
Inlägg i plenum

Genomförandet av den gemensamma handelspolitiken – årsrapport 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) PL

07-10-2020
Skriftliga förklaringar

Generalnie pozytywnie oceniam kierunek, w którym idzie sprawozdanie posła Warborna czyli promocję wolnego handlu, pozytywne oceny wdrażania umów handlowych z Singapurem, Japonią oraz Wietnamem oraz rozpoczęcie szeregu negocjacji z innymi krajami (Australia, Nowa Zelandia, Tunezja, Maroko i Indonezja). W szczególności, przy uwzględnieniu wrażliwego charakteru niektórych produktów rolnych. Zdecydowanie popieram zacieśnianie stosunków handlowych i dalszej integracji gospodarczej z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz poprawę przejrzystości w polityce handlowej UE.
Nie mogłem jednak poprzeć sprawozdania m.in. z uwagi na poniższe kwestie:
• krytykę Stanów Zjednoczonych i określenie ceł nałożonych przez USA jako “nielegalne”
• wewnętrzną sprzeczność zapisów promujących umowę handlową z Chinami oraz słuszną krytykę odnoszącą się do wykorzystywania Ujgurów do przymusowej pracy przez działające w Chinach łańcuchy produkcyjne; ewentualna umowa handlowa z Chinami powinna być wyraźnie uzależniona od znaczącej poprawy sytuacji Ujgurów
• zapisy dotyczące reformy systemu zasobów własnych UE, w szczególności w odniesieniu do - szkodliwych dla polskiej gospodarki - idei dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji
• ideologiczne i niemające oparcia w rzeczywistości podejście do kwestii równości płci w kontekście handlu międzynarodowego
W związku z powyższym, wstrzymałem się od głosu.

Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

På Europaparlamentets NEWSHUB

Brak reakcji ⁦@USAmbPoland⁩ jest zastanawiający. Nie wyobrażam sobie takiej bierności polskich ambasadorów w przypadku podobnego zbezczeszczenia pomnika polskiego bohatera. https://t.co/aFNWO09pze 

Ci wandale nie są świadomi, że dzięki polityce tego Prezydenta właśnie mogą dziś protestować. Szkoda, że robią to w tak skandaliczny sposób. Muszą być granice destrukcji i nihilizmu. Działania polskich władz mają demokratyczną legitymizację https://t.co/F94UbgXFx8 

Join our appeal to stop Nord Stream 2 https://t.co/aPvv1lQUUy 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg