Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Gruppen Identitet och demokrati

Ledamot av presidiet

Danmark - Dansk Folkeparti (Danmark)

Född : , Bornholm

Hem Peter KOFOD

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
DANZ
Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland

Suppleant

INTA
Utskottet för internationell handel
EMPL
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (debatt) DA

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-034-0000)
Inlägg i plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg